Loading...
Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกท่าน

Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

packages_page.header

40 Baht per sqm

฿40 / square meter

Starting at 1500 THB

Pest Control

action_bar.total

service.scope

service.scope

Loading interface...

กำจัดปลวกและแมลง

✅ การจัดการแบบปลอดภัย สัมผัสได้ ปราศจากสารเคมี ไม่มีการวางสารฆ่าแมลงหรือดักสัตว์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่อันตราย

✅  ใช้ระบบที่ไม่มีกลิ่นรุนแรง ไม่มีสารตกค้าง

✅ ไม่ต้องวางท่อ ไม่ต้องเจาะบ้าน และไม่มีการต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง โครงสร้างของสถานที่

✅ ผู้ให้บริการมีมาตรฐานผ่านการรับรอง

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว