Loading...
Loading interface...

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน สะดวกรวดเร็ว

Loading interface...

ผู้ให้บริการของเราเป็นคนไทยและ สัญชาติไทยทุกคน

Loading interface...

ปลอดภัย ผู้ให้บริการได้รับการอบรมและ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วทุกท่าน

packages_page.header

Relocate - Walltype AC - same building

฿3,199 / unit(s)

Relocate - Walltype AC - across buildings

฿3,499 / unit(s)

Relocate - Cassette/Ceiling type AC - same building

฿3,599 / unit(s)

Relocate - Cassette/Ceiling type AC - across buildings

฿3,799 / unit(s)

Installation (not including the AC price / please consult the technician)

฿3,199 / unit(s)

Remove - remove your old AC unit (does not include new installations)

฿699 / unit(s)


AC Installation or Relocation

action_bar.total

service.scope

service.scope

Loading interface...

ติดตั้งหรือย้ายแอร์

✅ การถอดประกอบ เครื่องปรับอากาศ ออกจากผนัง ยกเว้นการล้างและเติมน้ำยาแอร์

✅ การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ และวางท่อออกไปยังคอมเพรซเซอร์ภายนอกอาคาร หากมีค่าอะไหล่ช่างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

✅ แนะนำให้จองบริการล่วงหน้า 6-8 ชั่วโมง หากจองในเวลากระชั้นชิด อาจจะไม่มีผู้ให้บริการรับงานของคุณ

✅ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

*หากแอร์มีอาการน้ำรั่วหรือชำรุด กรุณาจองบริการ ซ่อมแอร์